Hỗ trợ trực tuyến SDS
Địa chỉ hệ thống các cửa hàng của SDS Việt Nam

Lưỡi khoét lỗ chính hãng Bosch

Lưỡi khoét lỗ chính hãng Bosch dùng để khoét tạo lỗ tròn hoặc khoan tạo khuôn tròn, trụ.


Lưỡi khoét bê tông Bosch chính hãng

(Lưỡi khoét lỗ Bosch chính hãng)