Hỗ trợ trực tuyến dụng cụ cầm tay bosch

Phụ kiện khác

Dụng cụ cầm tay Bosch còn phân phối các phụ kiện chính hãng khác như: giấy chà nhám, đầu vặt vít, pin máy khoan, đầu khoan, phụ kiện đánh bóng ...

Bảng giá giấy chà nhám

2608608N93 Đĩa đánh nhám 100mm, P36 8,000
2608608N95 Đĩa đánh nhám 100mm, P80 7,000
2608608N97 Đĩa đánh nhám 100mm, P120 7,000
2608608P05 Đĩa đánh nhám 125 MM, P36 11,000
2608608P07 Đĩa đánh nhám 125 MM, P80 9,000
2608608P09 Đĩa đánh nhám 125 MM, P12 9,000
2605411150 Túi giấy lọc bụi GAS 11-21 208,000


Bảng giá đầu khẩu Bosch 

1608A567:C612552003 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 10 mm 51,000
1608552005 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 12 mm 51,000
1608552006 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 13 mm 49,000
1608552008 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 15 mm 54,000
1608552010 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 17 mm 59,000
1608556029 Đầu khẩu 3/4" x 44 mm x 32 mm 218,000
2608522301 Đầu khẩu 3/8" x 34 mm x 19 mm 62,000
2608522302 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 10 mm 95,000
2608522303 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 11 mm 94,000
2608522304 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 13 mm 93,000
2608522305 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 17 mm 96,000
2608522306 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 19 mm 104,000
2608522310 Đầu khẩu 1/2" x 77 mm x 24 mm 135,000
2608522351 Đầu chụp có nam châm 8-50mm 70,000
2608522352 Đầu chụp có nam châm 10-50mm 75,000
2608522353 Đầu chụp có nam châm 12-50mm 81,000
1607950045 Khóa đầu khoan S2x110x40x6 50,000
1608571048 Đầu khoan có khóa 13mm 185,000
2608571078 Đầu khoan có khóa 10mm 81,000
2608571079 Đầu khoan có khóa 13mm 94,000
2608572253 Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg 94,000
2608572213 Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR 632,000
2608572059 Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE 467,000
2608572212 Đầu khoan cho GBH 2-26 DFR& 4-32DF 832,000
1617000132 Khơp nối SDS-PLUS  173,000
2608613005 Miếng đánh bóng Ø130mm 81,000
2608610001 Đĩa đánh bóng lông cừu Ø130mm 91,000
1608610000 Đĩa đánh bóng lông cừu 180mm 133,000
2608601005 Miếng đệm cao su M14/115mm 155,000
2608601046 Miếng đệm cao su M10/100mm 147,000
1608601033 Miếng đệm cao su M14/125mm 147,000
Lưỡi cắt xốp   0
2607018010 Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 130mm 485,000
2607018012 Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 300mm 778,000
2607018013 Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 70mm 408,000
2608135020 Thanh dẫn 130 mm(5 1/8") T42A 2607018010 724,000
2608135022 Thanh dẫn 300mm T42C 2607018012 1,147,000
2608135023 Thanh dẫn 70mm T43D 2607018013 1,343,000
2607000193 Lưỡi bào cho máy GHO 10-82 301,000
     

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN MÁY THỔI HƠI NÓNG


Phụ kiện cho máy thổi hơi nóng GHG - MỚI   0
1609201797 Mũi khò trụ Ø9mm 185,000
1609201647 Mũi khò trụ Ø14mm 217,000
1609390453 Mũi khò uốn trụ Ø40mm 58,000
1609201751 Mũi khò xoáy tròn Ø80mm 91,000
1609201795 Mũi khò góc mở Ø50mm (kim loại + gỗ) 56,000
1609390452 Mũi khò dẹp Ø75mm (kính) 75,000
1609201798 Bệ giá hàn 48,000
1609390452 Mũi khò dẹp Ø75mm (kính) 75,000
1609390453 Mũi khò uốn trụ Ø40mm 58,000
1609201813 Ống nhựa co Ø4.8mm - Ø9.5mm 252,000